WONDERFIL TRÅDER 

WonderFil har løftet trådens betydning fra å være et undervurdert og ofte usynlig hjelpemiddel for sømmen og gitt tråd en status som spesialinstrument for din kreativitet. Borte er utrykket ”en tråd for alle behov”. Som syerske vet du at tråden har betydning for et vellykket sømresultat. Ved å bruke ulike tråder av ulike matrialer åpner du opp for nye muligheter og du kan la kreativiteten blomstre.